Initiatieven 2017

2GetThere

2GetThere is een succesvolle peer to peer coaching formule waarbij ervaringsdeskundigheid en de rolmodelfunctie van jongeren ingezet wordt om andere jongeren door middel van coaching te begeleiden naar werk en/of school, of preventief, om uitval te voorkomen. De doelgroep zijn jongeren van 16 tot en met 26 jaar. Zij worden gecoacht door coaches tussen de 20 en 30 jaar. Het project kent een grote diversiteit in etnische- en opleidingsachtergronden, leeftijden en talent. Een jongere kiest zijn eigen coach. De jongere bepaalt waar en wanneer hij wil afspreken. De coaches werken in de openbare ruimte, zijn flexibel en leveren maatwerk.

Het project is bottum up georganiseerd, kost relatief weinig en levert zeer veel op. Het project past zich makkelijk aan aan haar omgeving, is goed overdraagbaar, aldus de ILO (International Labour Organisation). Het project is snel opgetuigd met de bestaande partners en levert snel resultaten. 2GetThere verbindt jongeren weer met de samenleving. 2GetThere bereikt jongeren die niemand bereikt en haakt hen intrinsiek gemotiveerd weer aan op de maatschappij.

Hier ziet u in iets meer dan een minuut hoe wij werken: https://youtu.be/FlZedY5u5kQ