Raad van 21

Aukje Smit

Gelukkig nemen steeds meer mensen hun verantwoording. Maar het milieu gaat snel achteruit en de kloof tussen mensen met en zonder werk neemt verder toe. Dus we zijn nog lang niet klaar!

Wat heeft de maatschappij de komende 21 jaar nodig wat wij kunnen realiseren met elkaar?

Participatie en deel uitmaken van een groter geheel, persoonlijke ontwikkeling en een eigen inkomen verdienen is voor ieder mens belangrijk. Veel mensen kunnen echter niet meer meekomen in ons huidige economische en sociale systeem. Dat komt o.a. doordat veel eenvoudig en routinematig werk is verdwenen naar lagelonenlanden of overgenomen door machines. Op alle niveaus zijn functies complexer geworden. Werknemers moeten tegenwoordig flexibel zijn, communicatief vaardig en voldoen aan allerlei targets. Het accent ligt op winst maken en kosteneffectiviteit. Steeds meer mensen worden daardoor uitgesloten van werk. Ook het milieu is hiervan de dupe.

In de psychologie wordt uitsluiting gezien als het ergste wat je een mens kunt aandoen. Het doet wat met je zelfbeeld en het heeft ook gevolgen voor hoe je naar de ander kijkt. Mensen die worden uitgesloten hebben niets meer te verliezen en dat kan gevaarlijk zijn. Inclusief (leren) denken en handelen is alleen al daarom van groot belang voor ons allemaal.

Voor een gezonde en inclusieve samenleving is het nodig dat iedereen naar vermogen meedoet en dat mensen met plezier en vakmanschap werken aan duurzame producten en diensten.

Wat kunnen wij realiseren met elkaar?

  1. Meer betekenisvol en ambachtelijk werk creëren voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.
  2. Storytelling en kennis delen. Zo kunnen we het inclusief denken en handelen van mensen beïnvloeden en voorkomen dat partijen het wiel opnieuw moeten uitvinden.
  3. Werkgevers belonen die duurzaam inclusief zijn en zuinig omspringen met grondstoffen. Bijvoorbeeld via de belastingen of door dit te laten meewegen bij het gunnen van opdrachten.
  4. Meer samenwerken met uiteenlopende partijen. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten en oplossingen (sociale innovatie) die bijdragen aan een gezonde en inclusieve samenleving.

Aukje Smit – CV

Aukje Smit doet onderzoek naar sociaal en inclusief ondernemen, diversiteitsbeleid en sociale innovatie. Zij werkte o.a. 19 jaar bij TNO en is sinds 2014 actief als zelfstandig onderzoeker en adviseur. 

www.aukjesmit.nl