Initiatieven 2017, Initiatieven 2018

Buddy to Buddy

Dit is een Golden Initiatief.

Buddy to Buddy is een prachtig voorbeeld van een initiatief dat door samen te werken en te verbinden in een versnelling is gekomen!

De naam Buddy to Buddy is bewust gekozen. Wij gaan namelijk uit van gelijkwaardigheid. Mensen zijn niet gelijk, wel van gelijke waarde. En voegen evenredig waarde aan elkaar toe. Vanuit die visie organiseren we laagdrempelig contact van mens tot mens. Dit doen we door rekening te houden met de verschillen en mensen te helpen om daarmee om te gaan. Hierdoor kan in ongelijke situaties de weg toch vrij zijn voor gelijkwaardige ontmoeting. Voor beide kanten van het buddyschap geldt dat werelden en blikvelden worden vergroot. Buddy to Buddy heeft hierin een faciliterende rol.

De doelstelling van stichting Buddy to Buddy is tweeledig; het sociale isolement van asielzoekers doorbreken en de betrokkenheid van Zutphense inwoners bij de opvang van vluchtelingen vergroten.

www.buddytobuddy.nl