Initiatieven 2017, Initiatieven 2018

Buddy to Buddy

Dit is een Golden Initiatief.

Buddy to Buddy is een prachtig voorbeeld van een initiatief dat door samen te werken en te verbinden in een versnelling is gekomen!

De naam Buddy to Buddy is bewust gekozen. Wij gaan namelijk uit van gelijkwaardigheid. Mensen zijn niet gelijk, wel van gelijke waarde. En voegen evenredig waarde aan elkaar toe. Vanuit die visie organiseren we laagdrempelig contact van mens tot mens. Dit doen we door rekening te houden met de verschillen en mensen te helpen om daarmee om te gaan. Hierdoor kan in ongelijke situaties de weg toch vrij zijn voor gelijkwaardige ontmoeting. Voor beide kanten van het buddyschap geldt dat werelden en blikvelden worden vergroot. Buddy to Buddy heeft hierin een faciliterende rol.

De doelstelling van stichting Buddy to Buddy is tweeledig; het sociale isolement van asielzoekers doorbreken en de betrokkenheid van Zutphense inwoners bij de opvang van vluchtelingen vergroten.

www.buddytobuddy.nl

Initiatieven 2017, Initiatieven 2018

Dutch Discovery Schools

Nederlanders zijn goed in ontdekken. Dat begint bij ont-dekken en ont-doen. Uitvinden en innoveren is helemaal niet zo moeilijk als vaak gedacht wordt. Dingen die voor onmogelijk worden gehouden toch laten ontstaan. Het begint bij ze te ontdoen van hun vaste routines, aannames en overtuigingen. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Je niet laten belemmeren door in het verleden opgebouwde filters, maar open naar de wereld kijken, net zoals kinderen dat doen.

We weten nog niet half wat er allemaal mogelijk is. Met nieuwe technologieën, zoals robots, sensoren en blockchain. Maar ook met sociaal en duurzaam ondernemerschap, met impact- en betekenisvol ondernemen. Daar is nog een hele wereld te ontdekken.

Bezien we de ontwikkelingen vanuit angst (neem gerust als voorbeeld het verdwijnen van werkgelegenheid) dan zijn ze zorgelijk, maar laten we het oude paradigma over werk en inkomen los, dan zijn de ontwikkelingen kansrijk. De ontdekkers van de nieuwe tijd zien die kansen.

Lees meer op de website.

Initiatieven 2017, Initiatieven 2018

Erfdelen

Terwijl we al jaren horen dat het slecht gaat met het platteland en woorden als leegloop en krimp ons om de oren vliegen, blijken velen serieuze belangstelling te hebben om er te wonen. Een toenemend aantal medelanders bedenkt eigen oplossingen voor wonen en werken. We zien de ontwikkeling dat ze kleinere huizen willen 1 en de behoefte om samen te wonen en elkaar te helpen. Vanzelfsprekend denken we ook aan de noodzaak om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en de CO2 uitstoot te beperken.

Daarnaast signaleren we dat in Nederland per dag vijf boerderijen leeg komen.2 De verwachting is dat dit aantal nog zal groeien de komende jaren en dat het per erf om steeds grotere gebouw volumes gaat. Recent werd bekend dat in Brabant naar verwachting in de komende drie jaar 1/3 van alle boeren stopt!

We denken met ons concept ook een bijdrage te kunnen leveren aan de vitaliteit en het goede leven op het platteland. Uit alle positieve reacties die we tot nu toe uit het hele land kregen, maken we op dat velen op dezelfde lijn zitten.
Het duurzaamste Knooperf van Nederland
Dat is de ambitie voor ons eigen erf. Samenwerken en aandacht voor elkaar zijn de sociale uitgangspunten. Passief en low tech is de bouwkundige insteek. Bovendien kunnen we o.a. door het delen van spullen en verantwoord water- en energiegebruik een mooie bijdrage leveren aan een betere wereld voor onszelf en generaties na ons.

Lees meer op de website.

Initiatieven 2017, Initiatieven 2018

De Wereldbol

De Wereldbol is een ambachtelijk desembrood met speciale ingrediënten; waardoor het een licht groenig uiterlijk, een unieke barmhartige smaak én een hoge voedzaamheid heeft.

De Wereldbol helpt honger te bestrijden. Honger is een gigantisch maar onzichtbaar maatschappelijk probleem. Er zijn op dit moment bijna 800 miljoen mensen met chronische honger. 800 miljoen!!! Dat is een astronomisch aantal mensen; meer dan 10% van de totale wereldbevolking.

Lees verder op de website.

Initiatieven 2017

ONE WORLDcitizen

Our starting point: We are 1 world. Together we create a better World and Future for all, including our Earth.

We are an international network of proactive youngsters, aged 10 – 30 years that cooperates to achieve the Global Goals by Daily Action, We Grow Together and making Work of Basic Needs.
We create hands-on projects/startups by sharing knowledge, experience, training and support within the online OWC community and local Global Goals (ICT, Technology & Startup) Hubs.
With focus on 1. Quality Education by good examples and role models, 2. Social Entrepreneurship for sustainable development and youth employment and 3. collaboration with local government and policy makers.

Meet and join us, online & offline. Let’s make achievement of the 17 Global Goals in 2030 happen together!
Online: by participation in the online international project teams.
Offline: in the local Global Goals Hubs: @S2M Strijp S in Eindhoven/Netherlands, @S2M Den Bosch/Netherlands, @CNM ICT & Technology Center in Bharatpur/Nepal, @OWC Youth Center in Kigali & Rusizi/Rwanda, @NPYDO ICT Center in Marsabit/Kenya and @OWC Kurdistan & Iraq in Kirkuk/Kurdistan, region of Iraq, @YEA Hub in Shkoder/Albania, @Green Classroom in Srednje/Bosnia-Herzegovina.

#WeGrowTogether

Intro.jpg

Initiatieven 2017, Initiatieven 2018

Leer Garantie Plan

Dit initiatief werd in 2017 gepresenteerd onder de titel: Meer handen aan het brood

De afgelopen 21 jaar heeft Driekant zich met succes ingezet voor een wereld waar meer mensen mee kunnen doen. Door haar leerwerktrainingen te richten op meer zelfkennis, inspiratie en eigen regie en de werkprocessen in het commerciële bakkersbedrijf daarop aan te sluiten, faciliteert zij voor hen de mogelijkheid om meer grip op het (werk)leven te krijgen.
Om dit voor nog meer mensen mogelijk te maken introduceren wij Het Driekant Fundament; een nieuw leerfonds van en voor mensen die het gat tussen hen en de arbeidsmarkt willen verkleinen. Dankzij het fundament kunnen zij zonder vertragingen direct aan de slag en wordt de dekking van de kosten vervolgens onderweg gevonden. Net zoals bij de trainingen is de deelnemer hierbij zelf het vertrekpunt; wat kan iemand zelf bijdragen en wat kan zijn of haar omgeving hierin betekenen? Dit faciliteren we middels warme crowdfunding en daarna volgt aansluiting bij reguliere financieringsstromen. Het Fundament maakt het verschil door het te dekken, met meer handen aan het brood als gevolg.

Bekijk dit korte filmpje voor voorbeelden: https://www.youtube.com/watch?v=h7nr0Y6uSGY

En hier een PDF met meer informatie.

Initiatieven 2017

2GetThere

2GetThere is een succesvolle peer to peer coaching formule waarbij ervaringsdeskundigheid en de rolmodelfunctie van jongeren ingezet wordt om andere jongeren door middel van coaching te begeleiden naar werk en/of school, of preventief, om uitval te voorkomen. De doelgroep zijn jongeren van 16 tot en met 26 jaar. Zij worden gecoacht door coaches tussen de 20 en 30 jaar. Het project kent een grote diversiteit in etnische- en opleidingsachtergronden, leeftijden en talent. Een jongere kiest zijn eigen coach. De jongere bepaalt waar en wanneer hij wil afspreken. De coaches werken in de openbare ruimte, zijn flexibel en leveren maatwerk.

Het project is bottum up georganiseerd, kost relatief weinig en levert zeer veel op. Het project past zich makkelijk aan aan haar omgeving, is goed overdraagbaar, aldus de ILO (International Labour Organisation). Het project is snel opgetuigd met de bestaande partners en levert snel resultaten. 2GetThere verbindt jongeren weer met de samenleving. 2GetThere bereikt jongeren die niemand bereikt en haakt hen intrinsiek gemotiveerd weer aan op de maatschappij.

Hier ziet u in iets meer dan een minuut hoe wij werken: https://youtu.be/FlZedY5u5kQ 

Initiatieven 2017

Piece of Freek

Piece of Freek wordt het eerste product van de nieuwe BetterBeGoodCompany.

Piece of Freek is de lekkerste Wortelnotentaart met een bijzonder verhaal.

Wij geloven dat het betalen van een eerlijke priis voor grondstoffen en arbeid én werken met mensen met beperkingen produkten lekkerder maakt. In je hoofd buik en hart.

Wij willen met de BetterBeGoodCompany zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen.

www.pieceoffreek.nl

Freek ten Broeke

Initiatieven 2017

Give the change

Waar begin je als je met je euro een verandering teweeg wil brengen? Op Give the Change zit je goed. Je geeft hier namelijk aan een concreet plan waar jij achter staat, door te doneren of door te delen.

Give the Change is een initiatief van Triodos Foundation. Beide zijn gericht op het stimuleren van positieve ontwikkelingen met gegeven geld. Wij van Triodos Foundation willen via Give the Change de projecten die we kennen en waarderen aanbevelen aan de ‘crowd’. Zo weet jij dat de initiatieven betrouwbaar en goed zijn, en kunnen we samen meer impact maken.

www.givethechange.nl

Initiatieven 2017

Zeester.Net

Delen van woning en zorg

Als je ouder wordt, krijgt loslaten een steeds prominentere plek in je leven. Het gaat steeds minder om het bezit en veel meer om het ervaren en gebruiken van de waardevolle dingen in het leven.
Zeester.Net is een netwerk van mensen die met elkaar hun waarden willen delen en als het nodig wordt ook samen de nodige zorg voor elkaar zelf zullen organiseren.
Eigen regie, vitaliteit, beweging en vrijheid zijn kwaliteiten die kostbaar zijn en blijven.

www.zeester.net

Henk Smit en Marian van der Eijk

Initiatieven 2017

De Wereldbol

De Wereldbol is een betekenisvol brood. Middels een alledaags product willen we aandacht vragen voor en bijdragen aan de oplossing van het grootste oplosbare probleem ter wereld: honger. In 2017 lijden er nog steeds 800 miljoen mensen structureel honger. Met de verkoop van De Wereldbol ondersteunen we het belangrijke werk van The Hunger Project; de NGO met een zeer impactvolle aanpak van de honger-problematiek.

www.thehungerproject.nl

Kees Klomp

Initiatieven 2017

De Uitdaging

Van de Arnhemse Uitdaging (1999) via de Zutphense Uitdaging (2009) naar 65 Uitdagingen
2016                           6.500 matches met een maatschappelijke waarde van 5,6 miljoen
2017 verwacht       10.000 matches met een maatschappelijke waarde van meer dan 10 miljoen

Wat is en wat wil de Uitdaging: Nederland een beetje mooier maken
De lokale Uitdagingen bestaan uit ondernemersnetwerken, die op lokaal niveau de leefkwaliteit van mensen in een kwetsbare positie verbeteren door het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden. Door Menskracht, Middelen en Materialen beschikbaar te stellen, leveren het bedrijfsleven, gemeenten, onderwijs en andere instellingen een bijdrage aan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) en krijgen mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug.

De Nederlandse Uitdaging is de landelijke organisatie, die de lokale Uitdagingen verbindt en met raad en daad terzijde staat. In de praktijk betekent dit dat de Nederlandse Uitdaging de oprichting begeleidt, faciliteert, inspireert, meewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en meekijkt hoe de lokale en regionale Uitdagingen hun eigen doelstellingen naleven.