Initiatieven 2018

Het Jeugdhonk

In Zutphen groeit 9% van onze jeugd in armoede op. Armoede is meer dan alleen in tweedehands kleren lopen of geen extraatjes in de feestmaanden. Armoede is verstoken zijn van kansen. Binnen de maatschappij is er in een steeds grotere mate, sprake van een tweedeling tussen kansrijke en kansarme mensen. Ook binnen het onderwijs is dit steeds meer zichtbaar. Het buitenschools leren is een fenomeen wat met de bezuinigingen op onderwijs groeit. De kansrijke kunnen met de inzet van huiswerkbegeleiding, bijles en examentrainingen hun kansen voor hun kind op een diploma als het ware verzekeren. Binnen veel gezinnen bestaan de middelen om hun kinderen deze kansen te bieden niet zonder grote financiële keuzes te moeten maken. Om de balans in dit speelveld te herstellen is inzet nodig. Deze inzet willen we ondersteunen door het aanbod van het Jeugdhonk. Om je te kunnen focussen op je schoolwerk is een balans tussen cognitieve inzet en lichamelijke inzet nodig. De opzet is om jongeren die begeleiding kunnen gebruiken bij het leren en maken van hun huiswerk, dit aan te bieden in combinatie met sporten en bewegen. Huiswerkbegeleiding en sporten, in combinatie met het aanbod van gezonde voeding geeft een goede basis om aan de slag te gaan.

Initiatieven 2018

El Toro Verde

Wij veranderenZwartin Groen,
stap voor stap en band voor band!<
VanzwartRubber afval
naarGroene
Limoneen, ActieveKoolstof,
Benzine, Diesel&Brandstofolie

Globale milieu uitdagingen

El Toro Verde is toegewijd om de globale uitdagingen met betrekking tot ons milieu aan te gaan met onze gepatenteerde, 100% CO2 neutrale, recycling technologie:

  •  wij verwijderen giftige afgedankte autobanden en ander rubber afval uit ons milieu;
  •  wij zetten dit rubber afval om in hoogwaardige, duurzame producten: Limoneenmet hoge zuiverheid, Actieve Koolstof, Benzine, Diesel en Brandstofolie voor schepen;
  •  limoneen met hoge zuiverheid is het duurzame alternatief voor oplosmiddelen in harsen, inkten, verf, lijmen en schoonmaakmiddelen en beantwoordt aan de vraag voor niet-giftige insecticiden; de traditionele producten veroorzaken hoge emissies van vluchtige organische stoffen (VOS)in de atmosfeer en zijn vaak giftig voor mens en dier;toepassing van limoneen bespaart 1,5 ton CO2 emissie per ton limoneen t.o.v. de huidige op olie gebaseerde alternatieven.
  •  het gebruik van rubber afval om koolstof te produceren is een duurzaam alternatief om aan de groeiende vraag naar actieve koolstof in filter systemen te voldoen; deze filter systemen worden gebruikt om lucht en water te zuiveren; het conventionele productie proces uit ruwe olie heeft een enorme negatieve milieu-impact; wij reduceren hiermee de uitstoot van CO2met 4,8 ton voor elke ton geproduceerde koolstof;
  •  onze groene brandstoffen (Benzine, Diesel & Brandstofolie) zijn chemisch gelijk aan traditionele brandstoffen en kunnen zonder verandering gebruikt worden in de bestaande tanks, pijplijnen en pompen; globale consumptie van vloeibare brandstoffen zal met 38% groeien tot 2040 en de fossiele brandstoffen moeten zoveel mogelijk vervangen worden door duurzame alternatieven zoals onze groene brandstof;
  •  rubber afval als grondstof voor de productie van vloeibare brandstoffen in plaats van ruwe olie bij het traditionele proces heefteen enorme positieve milieu-impact; wij reduceren hiermee de uitstoot van CO2 met 0,6 kg voor elke liter geproduceerde brandstof;
  •  onze producten stellen bedrijven in staat te voldoen aan steeds strengere milieuwetten.

Doorgaan met het lezen van “El Toro Verde”

Initiatieven 2018

Trash’ure Taarten

De wereld verbeteren door taart te eten!

Trash’ure Taarten is een bakkerij in Nijmegen en Helmond. Wij maken hartige en zoete patisserie van eten wat anders zou worden weggegooid, bijvoorbeeld wegens vorm of kleur. Binnen onze bakkerij werken we met statushouders, die wegens hun migratieachtergrond lastig een baan kunnen vinden in Nederland.

We leveren onze patisserie aan bedrijfskantines en evenementen, die maatschappelijk verantwoord en duurzaam willen cateren. Maar we zijn er natuurlijk ook voor een leuk feestje of mooie bruiloft!

www.trashuretaarten.nl

Initiatieven 2018

Talentscout

Een sollicitant niet aannemen vanwege zijn of haar etnische achtergrond, leeftijd of geslacht wordt straks beboet, als het aan het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark ligt. Om de discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan ontstond de talentscout. Dit platform biedt werkzoekenden de mogelijkheid om te solliciteren vanuit innerlijke passies. Zoals hobby’s, interesses, kwaliteiten en waarden die zij van belang vinden in hun werk. Uiterlijke kenmerken zoals geslacht, etnische achtergrond en leeftijd spelen bij de talentscout geen rol. Door het toepassen van filters kunnen werkzoekenden eenvoudig bedrijven vinden met soortgelijke waarden en omgekeerd kunnen werkgevers filters toepassen om zo een werknemer te vinden met dezelfde ambities en passies.

Initiatieven 2018

Sociale Economie

In Meppel gebeurt het al! Permacultuur Meppel heeft met haar openbare buurttuin en voedselbos een midden gecreëerd waar sociaal samenleven al heel gewoon is. We leven ‘omzien naar elkaar’, de buurttuin en het bos zijn plekken waar mensen zich thuis voelen, elkaar laagdrempelig ontmoeten en elkaar aanvullen en versterken.

We ontdekken dat geven onze ware natuur is en we delen in de overvloed. Binnen de sociale economie wordt ook ruimte geboden aan mensen die zich niet voelen passen in de huidige economie of erin vastlopen, ze vinden hun weg en plek in een sociale duurzame circulaire economie en samenleving. Onbenut potentieel, creatie- en innovatiekracht en talent komt tevoorschijn, krijgt de ruimte en wordt beschikbaar voor nieuwe economie. Iedereen doet ertoe, iedereen is welkom. De tuin en het bos zijn van iedereen, we zijn gelijk en ieder plukt er de vruchten van!

Sociaal kapitaal

‘We hoeven de menselijke natuur niet te veranderen, we hoeven haar alleen bloot te leggen’
(George Monbiot).

De tuin en het bos creëeren belangrijke sociale waarden als opbrengsten. Sociale cohesie draagt bij aan wederkerigheid en het verhogen van de informele zorg. Persoonlijke en bewustzijnsontwikkeling gebeurt.

Permacultuur Meppel als katalysator voor sociale economie en innovatie
Wij willen sociale economie bevorderen, meer bereikbaar maken en voor meer mensen mogelijk maken. In en rond Meppel en verder. We vinden het van essentieel belang de samenleving meer bewust te maken wat sociale economie inhoudt, betekent en hoe het bijdraagt aan het welzijn van mensen. Permacultuur Meppel wil hierin de katalysator en inspirerend voorbeeld zijn.

Circulair geld en Vrij geld

In de huidige euro-economie noemen we al ‘het goede’ wat gebeurt vrijwilligerswerk. Terwijl het de economie en samenleving dient met onmiskenbare waarde. Samen met St. Essence Lab, Permacultuur Meppel en de samenleving onderzoeken we nu hoe circulair geld en vrij geld sociale economie kan verrijken. Kernwaarden zijn: welzijn in plaats van welvaart, wederzijds belang, vertrouwen in plaats van controle, bewust worden, bijdragen aan, verbinden en vertrouwen.

Laten we sociale economie verbinden en verrijken met Circulair geld en Vrij geld zodat we blijvend kunnen bijdragen aan People, Planet, Profit en meer mensen kunnen meedoen aan sociale economie! Denk, werk, inspireer en innoveer je mee?

https://www.facebook.com/PermacultuurMeppel/?ref=bookmarks

Initiatieven 2018

Bee the change

“Als de bijen van de aardbodem verdwijnen, heeft de mens nog slechts vier jaar te leven; geen bijen, geen bestuiving, geen planten, geen mensen.”

     – Albert Einstein

Zondag, de perfecte dag voor even niets. We gaan als Nederlanders dan ook massaal op zondag naar het bos om te genieten van frisse lucht en gebruiken de kalmte om onze hoofden leeg te kunnen maken. Voorafgaand aan de picknick nog even wat verse bosbessen en bramen plukken. Samen met kinderen in het voorjaar een bloemenkrans maken van madeliefjes en in de herfst opzoek naar kabouters tussen de paddenstoelen. De perfecte plek voor de perfecte dag om even te genieten van het leven.

Tegelijkertijd worden steden groter en grijzer waardoor er voortdurend groen verdwijnt. Daarmee worden de bijen steeds verder weggedrukt uit de stad en hebben zij een alsmaar kleinere leefomgeving. Ook de mens verliest hierdoor de ruimte voor ontspanning en de mogelijkheden om te genieten van groenten en fruit.

De bij is samen met andere bestuivende insecten een ontzettend belangrijk diertje voor de bestuiving van onze planten. Zonder hen kunnen we geen groenten en fruit meer verbouwen. Sterven de bestuivers volledig uit, dan zal de mens in relatief korte tijd volgen. Om dit tegen te gaan hebben we meer groen nodig om ervoor te zorgen dat ook onze kinderen en kleinkinderen een kans hebben om te kunnen genieten van bijen en gezond eten.

Het doel van Bee the change is om het groen weer terug de stad in te krijgen en de bij een grote overlevingskans te bieden. Om dit doel te behalen wordt er gebruik gemaakt van verticaal tuinieren, bestaande uit 6-hoekige plantenbakken gevuld met bloeiende planten die de bestuiving stimuleren.

Bee the change maakt het toegankelijk voor iedereen om met een hele kleine ruimte al een groot verschil te maken voor de bijen in de stad en tegelijk een groenere en gezondere omgeving voor zichzelf te creëren.

Doe mee en Bee the change!

Initiatieven 2018

LiberTerra

LiberTerra is een woon-, leer-, werk-gemeenschap met een kenniscentrum voor Natuurlijk Bouwen en WEconomy.

Gebaseerd op het bijdragen aan het realiseren van de Global Goals, Klimaatdoelen van Parijs, vanuit de waarden van rechten van natuur en mens.

Wat realiseren:
• Internationale gemeenschap die woont in bio-based mobiele gebouwen voor 8 tot 15 bewoners. 
De communityleden zijn zelfstandig ondernemers die bijdragen in het kenniscentrum.
Dit doen ze als trainer, onderzoeker of ze faciliteren activiteiten (bouw, tuin, bedrijfsvoering)
• Kenniscentrum voor Natuurlijk Bouwen en WEcomomy;
Experimenteerplaats waar je leert je eigen huis te bouwen met bio-based materialen en leert hoe we of grit kunnen leven. Leert (ook internationale) studenten een duurzaam bedrijf / stichting op te bouwen en te runnen. Dit doen we ism duurzame / innovatieve bedrijven en universiteiten. WEconomy gaat over respect, fair-trade, kennis en ervaringen delen, samenwerking op basis van vertrouwen tussen burgers, overheid & ondernemingen, mede met inzet van circulair geld. 
Werkplaats ism Mindful Homes (http://mindful-homes.com/) en de reclassering.
• Voedselbos en Permacultuurtuinen en erf, met een dome (voor bijeenkomsten, trainingen, conferenties) om groenten en fruit te kweken voor onze eigen behoefte
• Restaurant: leer-werk bedrijf met inzet van personeel met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die werkzaam zijn in de moestuinen, keuken en de bediening.

Te starten in Noord Holland. Het voornemen is dit concept nationaal en internationaal te verspreiden.

website: www.liberta-care.nl 

 

 

Initiatieven 2018

People of Tomorrow

Why

In onze ogen hecht de consument te veel waarde aan onnodige materialistische zaken en verliest zicht wat er écht toe doet. Veel wordt voor lief genomen met als gevolg dat onze oceanen overspoelen met afval, het klimaat wordt aangetast en moeder natuur wordt uitgebuit.

How

People of Tomorrow is een betekenisvolle onderneming die consument en producent wil laten realiseren en inzien hoe het wel moet of anders kan. Wij willen veranderingen tot stand brengen door middel van concept- en productontwikkeling, adviezen en ludieke campagnes in de voeding- en verpakking branche.

Missie

People of Tomorrow streeft ernaar om een zo’n schoon mogelijke wereld door te geven aan komende generaties. Wij willen veranderingen tot stand brengen door middel van concept- en productontwikkeling, adviezen en ludieke campagnes in de voeding- en verpakking branche.

Visie

People of Tomorrow wil aandacht voor toekomstige generaties. Het starten van een beweging in de juiste richting om de consument en producent te laten realiseren en inzien hoe het anders kan. Wij zien innovaties in de voeding- en verpakking branche als beste manier om bewustwording te creëren en zo de wereld een beetje te kunnen verbeteren.

Hopelijk kunnen wij u ook inspireren tijdens Fontein21.

Initiatieven 2018

Stichting Wortel

Ontmoetingen tussen kinderen en hun ouders zijn niet altijd vanzelfsprekend. Stichting Wortel is opgericht om natuurlijke plekken te creëren voor ontmoeting.

We weten dat de relaties van een kind met zijn ouders bepalend zijn voor de relaties die het aangaat in zijn latere leven. Vanuit het idee dat natuur een belangrijke bijdrage kan leveren aan ontspanning en hiermee aan het opbouwen van goede herinneringen verbinden we natuur en ontmoeten met elkaar in de WORTELtuin. Deze WORTELtuin is een plek in de natuur waar je rustig wordt. Waar je samen met je vader of moeder wordt aangezet om wat te doen en creatief te zijn. Waar bloemen en dieren vrolijkheid ontlokken. Of je kunnen troosten. Waar je geen rekening hoeft te houden met andere bezoekers. Waar ruimte is voor jou als kind met al je angst, verdriet, loyaliteit en speelsheid. Waar je kind mag zijn en je vader of moeder, ouder mag zijn. Deze WORTELtuinen willen we als Stichting uitrollen over heel Nederland.

Lees verder op onze website.

Initiatieven 2018

Ontbites

Ontbites, dé nieuwe krokante groente bites voor het ontbijt die de keuzestress van de consument ontneemt en plaats maakt voor gemak, genot en gezondheid. 

Wij Nederlanders proberen steeds gezonder te eten en leven, maar bij een grote groep speelt stress op bij het kiezen van een ontbijt. Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag en nog steeds slaat 1 op de 5 volwassene deze over. De keuze is dan ook oneindig, van een gesmeerde boterham tot verschillende soorten ontbijtgranen. Deze krokante meusli’s en cruesli’s worden gegeten met het idee dat deze gezond zijn, maar zitten helaas bomvol suiker. Dit kan anders, want ondanks dat we weten dat groenten bij een gezonde levensstijl horen, is het geen gewoonte om dit als ontbijt te eten. Volgens de Gezondheidsraad moeten we maar liefst 250 gram groenten per dag binnen krijgen, maar slechts 20% van de volwassene voldoet hieraan. Waarom beginnen we dan niet met groenten tijdens het ontbijt?

Initiatieven 2018

2GetThere

2GetThere Coaching coacht jongeren tussen de 14 en 30 jaar naar werk, studie, stage of een combinatie. Kosteloos! Ervaringsdeskundige jongeren(coaches) met diverse achtergronden, coachen jongeren die hulp nodig hebben bij het zoeken naar een opleiding, werk of preventief bij het voorkomen van uitval op school en/of werk. 2GetThere is ook leerbedrijf. De jongerencoaches ontwikkelen zich zowel persoonlijk als professioneel en stromen binnen 2,5 jaar uit naar een passende baan bij één van onze partners in het sociale domein. 

www.2gettherecoaching.nl

Initiatieven 2018

Sjamaanengineering

Het initiatief sjamaanengineering van Esther Dageraad

Tijdens mijn ‘sabbatical’ in Nederland kwam ik in de tweede helft van 2018 iets buitengewoon interessants op mijn vakgebied(en) tegen.

Het gaat om een Nederlandse sjamaanengineerings – vinding.

Met enig verstand van dit soort zaken, zie ik de grote potentie die het heeft om goed samenspel tussen mensen op een heel diep, wezenlijk niveau zeer elegant en wijs te bevorderen.

Wat mij betreft dus zeer de moeite waard om in de praktijk in ‘proeftuinen’ concreet ervaring mee op te gaan doen!

En dus is de vraag:

Welk bestaand samenwerkingsinitiatief meldt zich aan om ‘beter samenwerken’ OOK langs de weg van de toegepaste energetisch dynamica te bevorderen?
– van matig naar goed genoeg
en/of
– van ‘goed genoeg’ zelfs naar ‘ fenomenaal’ .

Meer info over mij en een schets van de aard van de vinding is te vinden via 1ucompany.weebly.com/initiatief

Initiatieven 2017, Initiatieven 2018

Buddy to Buddy

Dit is een Golden Initiatief.

Buddy to Buddy is een prachtig voorbeeld van een initiatief dat door samen te werken en te verbinden in een versnelling is gekomen!

De naam Buddy to Buddy is bewust gekozen. Wij gaan namelijk uit van gelijkwaardigheid. Mensen zijn niet gelijk, wel van gelijke waarde. En voegen evenredig waarde aan elkaar toe. Vanuit die visie organiseren we laagdrempelig contact van mens tot mens. Dit doen we door rekening te houden met de verschillen en mensen te helpen om daarmee om te gaan. Hierdoor kan in ongelijke situaties de weg toch vrij zijn voor gelijkwaardige ontmoeting. Voor beide kanten van het buddyschap geldt dat werelden en blikvelden worden vergroot. Buddy to Buddy heeft hierin een faciliterende rol.

De doelstelling van stichting Buddy to Buddy is tweeledig; het sociale isolement van asielzoekers doorbreken en de betrokkenheid van Zutphense inwoners bij de opvang van vluchtelingen vergroten.

www.buddytobuddy.nl

Initiatieven 2017, Initiatieven 2018

Dutch Discovery Schools

Nederlanders zijn goed in ontdekken. Dat begint bij ont-dekken en ont-doen. Uitvinden en innoveren is helemaal niet zo moeilijk als vaak gedacht wordt. Dingen die voor onmogelijk worden gehouden toch laten ontstaan. Het begint bij ze te ontdoen van hun vaste routines, aannames en overtuigingen. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Je niet laten belemmeren door in het verleden opgebouwde filters, maar open naar de wereld kijken, net zoals kinderen dat doen.

We weten nog niet half wat er allemaal mogelijk is. Met nieuwe technologieën, zoals robots, sensoren en blockchain. Maar ook met sociaal en duurzaam ondernemerschap, met impact- en betekenisvol ondernemen. Daar is nog een hele wereld te ontdekken.

Bezien we de ontwikkelingen vanuit angst (neem gerust als voorbeeld het verdwijnen van werkgelegenheid) dan zijn ze zorgelijk, maar laten we het oude paradigma over werk en inkomen los, dan zijn de ontwikkelingen kansrijk. De ontdekkers van de nieuwe tijd zien die kansen.

Lees meer op de website.

Initiatieven 2017, Initiatieven 2018

Erfdelen

Terwijl we al jaren horen dat het slecht gaat met het platteland en woorden als leegloop en krimp ons om de oren vliegen, blijken velen serieuze belangstelling te hebben om er te wonen. Een toenemend aantal medelanders bedenkt eigen oplossingen voor wonen en werken. We zien de ontwikkeling dat ze kleinere huizen willen 1 en de behoefte om samen te wonen en elkaar te helpen. Vanzelfsprekend denken we ook aan de noodzaak om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en de CO2 uitstoot te beperken.

Daarnaast signaleren we dat in Nederland per dag vijf boerderijen leeg komen.2 De verwachting is dat dit aantal nog zal groeien de komende jaren en dat het per erf om steeds grotere gebouw volumes gaat. Recent werd bekend dat in Brabant naar verwachting in de komende drie jaar 1/3 van alle boeren stopt!

We denken met ons concept ook een bijdrage te kunnen leveren aan de vitaliteit en het goede leven op het platteland. Uit alle positieve reacties die we tot nu toe uit het hele land kregen, maken we op dat velen op dezelfde lijn zitten.
Het duurzaamste Knooperf van Nederland
Dat is de ambitie voor ons eigen erf. Samenwerken en aandacht voor elkaar zijn de sociale uitgangspunten. Passief en low tech is de bouwkundige insteek. Bovendien kunnen we o.a. door het delen van spullen en verantwoord water- en energiegebruik een mooie bijdrage leveren aan een betere wereld voor onszelf en generaties na ons.

Lees meer op de website.

Initiatieven 2017, Initiatieven 2018

De Wereldbol

De Wereldbol is een ambachtelijk desembrood met speciale ingrediënten; waardoor het een licht groenig uiterlijk, een unieke barmhartige smaak én een hoge voedzaamheid heeft.

De Wereldbol helpt honger te bestrijden. Honger is een gigantisch maar onzichtbaar maatschappelijk probleem. Er zijn op dit moment bijna 800 miljoen mensen met chronische honger. 800 miljoen!!! Dat is een astronomisch aantal mensen; meer dan 10% van de totale wereldbevolking.

Lees verder op de website.

Initiatieven 2017, Initiatieven 2018

Leer Garantie Plan

Dit initiatief werd in 2017 gepresenteerd onder de titel: Meer handen aan het brood

De afgelopen 21 jaar heeft Driekant zich met succes ingezet voor een wereld waar meer mensen mee kunnen doen. Door haar leerwerktrainingen te richten op meer zelfkennis, inspiratie en eigen regie en de werkprocessen in het commerciële bakkersbedrijf daarop aan te sluiten, faciliteert zij voor hen de mogelijkheid om meer grip op het (werk)leven te krijgen.
Om dit voor nog meer mensen mogelijk te maken introduceren wij Het Driekant Fundament; een nieuw leerfonds van en voor mensen die het gat tussen hen en de arbeidsmarkt willen verkleinen. Dankzij het fundament kunnen zij zonder vertragingen direct aan de slag en wordt de dekking van de kosten vervolgens onderweg gevonden. Net zoals bij de trainingen is de deelnemer hierbij zelf het vertrekpunt; wat kan iemand zelf bijdragen en wat kan zijn of haar omgeving hierin betekenen? Dit faciliteren we middels warme crowdfunding en daarna volgt aansluiting bij reguliere financieringsstromen. Het Fundament maakt het verschil door het te dekken, met meer handen aan het brood als gevolg.

Bekijk dit korte filmpje voor voorbeelden: https://www.youtube.com/watch?v=h7nr0Y6uSGY

En hier een PDF met meer informatie.