Raad van 21

Elisabeth Roelvink

“Delen is vermenigvuldigen”, “geven maakt gelukkig”. Mijn ervaring is dat de diepste behoefte van een mens is: een bijdrage leveren aan de mensen om je heen of verder weg en daar jezelf om respecteren. Ik heb dat gezien in dorpen in Bangladesh waar mensen niets hadden maar wel met passie vrijwillig werk deden voor de… Lees verder Elisabeth Roelvink

Raad van 21

Otto Munters

"Wat de maatschappij nodig heeft is dat we leven en werken in harmonie met de natuur, vanuit onze innerlijke behoefte aan heelheid. Als vanzelf dienen zich daar tal van mogelijkheden toe aan."

Raad van 21

Aukje Smit

"Gelukkig nemen steeds meer mensen hun verantwoording. Maar het milieu gaat snel achteruit en de kloof tussen mensen met en zonder werk neemt verder toe. Dus we zijn nog lang niet klaar!"

Raad van 21

Henk-Willem Laan

"Een kind met een beperking dat vandaag geboren wordt zal over 21 jaar volwassen zijn. Vandaag zegt hij of zij tegen jou: “Ik ben je VRIEND/VRIENDIN, als ik de kans krijg”. Over 21 jaar: “Ik ben je COLLEGA, als ik de kans krijg”. Voor die nieuwe generatie van kinderen met een beperking kunnen we het in 21 jaar mogelijk maken om volledig mee te kunnen doen, als we meer rekening met hen houden."

Raad van 21

Fenna Janssens

"Oorzaak en gevolg van ons handelen gaat verder dan aan de oppervlakte te zien is. De maatschappij heeft het nodig dat we meer zicht krijgen op (familie)systemen en verbanden en daarmee bewuster leven en ondernemen."

Raad van 21

Jeannette ‘t Hoen

"We hebben mensen nodig, die zich inzetten voor degenen die niet op eigen kracht kunnen meekomen in de maatschappij. Zodat we een menselijke samenleving blijven, waar ieder naar vermogen zijn steentje aan kan bijdragen."

Raad van 21

Marko Otten

“Tot 2038 ga ik voor ‘bewustwording’. Op alle tereinen. Maar laten we daarbij vooral het gebied van de vrije tijd niet vergeten. Een bewustwording en zingeving die zich uitstrekt over onze vrije tijd heeft direct psychologische, sociale, educatieve, fysieke, culturele, economische en milieu-effecten. Het kan veel uitmaken."

Raad van 21

Freek ten Broeke

"De maatschappij heeft meer verbondenheid tussen mensen nodig, meer begrip voor elkaar en daar kan ieder individu op elk moment aan bijdragen als zij of hij zich daar bewust van is" 

Raad van 21

Leidy van der Aalst-Wolken

"De maatschappij heeft de komende 21 jaar mensen met visie, lef  en doorzettingsvermogen nodig. Dat zijn de koplopers die anderen in beweging brengen om de ambities van duurzaamheid in directe verbinding met mensen waar te maken."

Raad van 21

Heidi Leenaarts

"De maatschappij heeft in de eerste plaats behoefte aan mensen met lef, die zich open durven stellen voor wat er bij hen van binnen leeft en voor de verbinding met de wereld om hen heen. Als we elkaar daarin inspireren, ondersteunen en aanmoedigen, dan is dat misschien wel het beste wat we voor de wereld kunnen doen."