Initiatieven 2017

De Uitdaging

Van de Arnhemse Uitdaging (1999) via de Zutphense Uitdaging (2009) naar 65 Uitdagingen
2016                           6.500 matches met een maatschappelijke waarde van 5,6 miljoen
2017 verwacht       10.000 matches met een maatschappelijke waarde van meer dan 10 miljoen

Wat is en wat wil de Uitdaging: Nederland een beetje mooier maken
De lokale Uitdagingen bestaan uit ondernemersnetwerken, die op lokaal niveau de leefkwaliteit van mensen in een kwetsbare positie verbeteren door het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden. Door Menskracht, Middelen en Materialen beschikbaar te stellen, leveren het bedrijfsleven, gemeenten, onderwijs en andere instellingen een bijdrage aan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) en krijgen mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug.

De Nederlandse Uitdaging is de landelijke organisatie, die de lokale Uitdagingen verbindt en met raad en daad terzijde staat. In de praktijk betekent dit dat de Nederlandse Uitdaging de oprichting begeleidt, faciliteert, inspireert, meewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en meekijkt hoe de lokale en regionale Uitdagingen hun eigen doelstellingen naleven.