Initiatieven 2017, Initiatieven 2018

Dutch Discovery Schools

Nederlanders zijn goed in ontdekken. Dat begint bij ont-dekken en ont-doen. Uitvinden en innoveren is helemaal niet zo moeilijk als vaak gedacht wordt. Dingen die voor onmogelijk worden gehouden toch laten ontstaan. Het begint bij ze te ontdoen van hun vaste routines, aannames en overtuigingen. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Je niet laten belemmeren door in het verleden opgebouwde filters, maar open naar de wereld kijken, net zoals kinderen dat doen.

We weten nog niet half wat er allemaal mogelijk is. Met nieuwe technologieën, zoals robots, sensoren en blockchain. Maar ook met sociaal en duurzaam ondernemerschap, met impact- en betekenisvol ondernemen. Daar is nog een hele wereld te ontdekken.

Bezien we de ontwikkelingen vanuit angst (neem gerust als voorbeeld het verdwijnen van werkgelegenheid) dan zijn ze zorgelijk, maar laten we het oude paradigma over werk en inkomen los, dan zijn de ontwikkelingen kansrijk. De ontdekkers van de nieuwe tijd zien die kansen.

Lees meer op de website.