Initiatieven 2018

El Toro Verde

Wij veranderenZwartin Groen,
stap voor stap en band voor band!<
VanzwartRubber afval
naarGroene
Limoneen, ActieveKoolstof,
Benzine, Diesel&Brandstofolie

Globale milieu uitdagingen

El Toro Verde is toegewijd om de globale uitdagingen met betrekking tot ons milieu aan te gaan met onze gepatenteerde, 100% CO2 neutrale, recycling technologie:

 •  wij verwijderen giftige afgedankte autobanden en ander rubber afval uit ons milieu;
 •  wij zetten dit rubber afval om in hoogwaardige, duurzame producten: Limoneenmet hoge zuiverheid, Actieve Koolstof, Benzine, Diesel en Brandstofolie voor schepen;
 •  limoneen met hoge zuiverheid is het duurzame alternatief voor oplosmiddelen in harsen, inkten, verf, lijmen en schoonmaakmiddelen en beantwoordt aan de vraag voor niet-giftige insecticiden; de traditionele producten veroorzaken hoge emissies van vluchtige organische stoffen (VOS)in de atmosfeer en zijn vaak giftig voor mens en dier;toepassing van limoneen bespaart 1,5 ton CO2 emissie per ton limoneen t.o.v. de huidige op olie gebaseerde alternatieven.
 •  het gebruik van rubber afval om koolstof te produceren is een duurzaam alternatief om aan de groeiende vraag naar actieve koolstof in filter systemen te voldoen; deze filter systemen worden gebruikt om lucht en water te zuiveren; het conventionele productie proces uit ruwe olie heeft een enorme negatieve milieu-impact; wij reduceren hiermee de uitstoot van CO2met 4,8 ton voor elke ton geproduceerde koolstof;
 •  onze groene brandstoffen (Benzine, Diesel & Brandstofolie) zijn chemisch gelijk aan traditionele brandstoffen en kunnen zonder verandering gebruikt worden in de bestaande tanks, pijplijnen en pompen; globale consumptie van vloeibare brandstoffen zal met 38% groeien tot 2040 en de fossiele brandstoffen moeten zoveel mogelijk vervangen worden door duurzame alternatieven zoals onze groene brandstof;
 •  rubber afval als grondstof voor de productie van vloeibare brandstoffen in plaats van ruwe olie bij het traditionele proces heefteen enorme positieve milieu-impact; wij reduceren hiermee de uitstoot van CO2 met 0,6 kg voor elke liter geproduceerde brandstof;
 •  onze producten stellen bedrijven in staat te voldoen aan steeds strengere milieuwetten.

Winstgevendheid

Onze technologie is in tegenstelling tot vele andere duurzame oplossingen bijzonder winstgevend. Studies voorspellen uitstekende inkomsten, winst en rendement op investeringen:

 •  onze eerste productie lijn heeft een startup periode van 2 jaar;
 •  deze productie lijn produceert jaarlijks 2,6 miljoen liter limoneen, 1.340 ton actieve koolstof en 5 miljoen liter brandstofolie;
 •  in de eerste 7 jaar gaan we uit eigen middelen groeien naar 9 productie lijnen; we produceren dan14,6 miljoen liter limoneen, 15.000 ton actieve koolstof, 17,5 miljoen liter diesel, 10,3 miljoen liter benzine en 21miljoen liter brandstofolie;
 •  voor de start van de eerste productie lijn is een eenmalige externe investering nodig van €17.000.000;
 •  in het eerste productie jaar (jaar 3 van het project) zal de winst ongeveer € 50.000.000 bedragen; deze winst groeit naar ruim € 300.000.000 na de geplande uitbreidingen;
 •  De externe investering heeft een terugverdien tijd van rond de 120 dagen in het eerste productie jaar.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Met onze technologiedragen we in hoge mate bij in het halen van de klimaatdoelstellingen en creëren we groene arbeidsplaatsen:

 •  onze eerste productie lijn zal jaarlijks 11.000 ton rubber afval uit het milieu verwijderen;
 •  deze productie lijn creëert 40 arbeidsplaatsen;
 •  na uitbreiding elimineren we jaarlijks100.000 ton rubber afvalen creëren we 240 arbeidsplaatsen;
 •  berekeningen geven een besparing van CO2 voor de eerste productie lijn van 22.000 ton en 200.000 ton voor de 9 productie lijnen;
 •  deze CO2 besparing komt overeen met 203 miljoen respectievelijk 1,7 miljard autokilometers;
 •  deze CO2 besparing komt overeen met 1 miljoen respectievelijk 10 miljoen bomen.

Visie

Vermindering van s’ werelds CO2 voetafdruk middels productievan waardevolle duurzame producten uit rubber afval enhet creëren van “Groene Arbeidsplaatsen”, is onze visie.

We zijn gretig om bij te dragen aan een schonere wereld. Doe je mee ?

Bekijk onze website www.eltoroverde.com voor meer informatie !