Initiatieven 2017, Initiatieven 2018

Erfdelen

Terwijl we al jaren horen dat het slecht gaat met het platteland en woorden als leegloop en krimp ons om de oren vliegen, blijken velen serieuze belangstelling te hebben om er te wonen. Een toenemend aantal medelanders bedenkt eigen oplossingen voor wonen en werken. We zien de ontwikkeling dat ze kleinere huizen willen 1 en de behoefte om samen te wonen en elkaar te helpen. Vanzelfsprekend denken we ook aan de noodzaak om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en de CO2 uitstoot te beperken.

Daarnaast signaleren we dat in Nederland per dag vijf boerderijen leeg komen.2 De verwachting is dat dit aantal nog zal groeien de komende jaren en dat het per erf om steeds grotere gebouw volumes gaat. Recent werd bekend dat in Brabant naar verwachting in de komende drie jaar 1/3 van alle boeren stopt!

We denken met ons concept ook een bijdrage te kunnen leveren aan de vitaliteit en het goede leven op het platteland. Uit alle positieve reacties die we tot nu toe uit het hele land kregen, maken we op dat velen op dezelfde lijn zitten.
Het duurzaamste Knooperf van Nederland
Dat is de ambitie voor ons eigen erf. Samenwerken en aandacht voor elkaar zijn de sociale uitgangspunten. Passief en low tech is de bouwkundige insteek. Bovendien kunnen we o.a. door het delen van spullen en verantwoord water- en energiegebruik een mooie bijdrage leveren aan een betere wereld voor onszelf en generaties na ons.

Lees meer op de website.