Raad van 21

Evert-Jan Ulrich

We gaan het leren de komende 21 jaar veel leuker, creatiever en betekenisvoller maken!

De komende 21 jaar zal de artificial intelligence enorm groeien en zullen technologische ontwikkelingen grote invloed krijgen op ons leven. Er zullen dingen mogelijk worden waarvan we nu nog geen weet hebben. Maar waar moeten we ons dan nu op gaan richten?

De Verenigde Naties hebben al 17 mooie werelddoelen gesteld. Ik denk dat we de wereld en onszelf morgen al een stuk beter kunnen maken en dan bedoel ik vooral duurzamer, ecologischer, humaner en veiliger. De (disruptieve) technologische ontwikkelingen kunnen ons daarbij helpen. We gaan dan nieuwe, betekenisvolle producten en diensten creëren en stoppen met wat niet meer werkt of waar geen echte behoefte meer aan is. Nieuwe organisatievormen zullen opkomen waarin de creatie potentie en diversiteit van mensen volledig benut zal worden.

De bovengenoemde veranderingen zullen grote consequenties hebben voor de huidige onderwijssystemen. Ik voorspel dat het onderwijs een transitie zal gaan maken van aanbodgericht naar vraaggericht leren. Toetsing als een externe verantwoording van wat je geleerd hebt, heeft in een snel innoverende omgeving steeds minder zin. Het zal vooral gaan om goede ontwikkelingsgerichte en heel persoonlijke feedback. Je gaat een uniek digitaal portfolio opbouwen. Dat portfolio is gebaseerd op het leerresultaat van alle real live uitdagingen waar je vaak samen met anderen aan gewerkt hebt. Het leren gaat daarbij vooral via ervarend leren, coaching en peer-to-peer leren en zal gericht zijn op het versterken van de talenten van iedereen (lifelong learning!). 

Meditatieve en creatieve oefeningen zullen ons tenslotte in staat stellen om onze hersens beter te leren ontspannen en te focussen, waarmee we goed leren om te gaan met de sterk toenemende informatiestromen.

Evert-Jan Ulrich

Ik heb allerlei functies vervuld  bij Universiteit Wageningen en HAS Hogeschool. Van docent-adviseur tot sectordirecteur van drie opleidingen, tot lector Innovatie & Ontwikkeling. Onderwijs innoveren heb ik al vanaf het eerste begin gedaan, zoals het invoeren van zelfmanagement en ondernemend leren, het  programma Ondernemer en Bedrijf, later omgevormd naar de 1 jarige Ondernemersklas, een nieuwe HBO-opleiding: Food Design & Innovation en een ½ jarige Innovatieklas. Een collega herkende in mij zelfs de disruptive innovator uit het boek Innovators DNA.
Tegenwoordig werk ik bij de opleiding Toegepaste Biologie en ben daar de biologie aan het innoveren met sensoren, drones en betekenisvol ondernemen. Daarnaast werk ik met Robert Buisman en anderen aan de Dutch Discovery Schools. Over dat laatste initiatief ga ik iets vertellen op fontein 21!

 www.has.nl en www.dutchdiscoveryschools.nl