Raad van 21

Fenna Janssens

Oorzaak en gevolg van ons handelen gaat verder dan aan de oppervlakte te zien is. De maatschappij heeft het nodig dat we meer zicht krijgen op (familie)systemen en verbanden en daarmee bewuster leven en ondernemen.

Wat heeft de maatschappij de komende 21 jaar nodig dat wij kunnen realiseren met elkaar?

Als die vraag me gesteld wordt, gebeurt er direct van alles in mijn hoofd. Het is een vraag die aan de ene kant energie geeft. Het gaat ervan uit dat wij samen de maatschappij vooruit kunnen helpen. Tegelijkertijd roept de vraag weerstand bij me op. Hoezo kan ik iets doen om de maatschappij in positieve zin te veranderen? Dat zou een arrogant idee zijn. Het hoofd boven het maaiveld: levensgevaarlijk! Wat denken anderen er wel niet van dat ik een visie neerzet?

Beide gedachtegangen ken ik van mezelf en ik weet waar ze vandaan komen. Ze staan diep in me gegrift. Ze maken dat ik een drang heb om iets neer te zetten in de wereld, maar dit wel op een voorzichtige en overwogen manier doe. Dit soort gedachtegangen en overwegingen heeft elk individu waarmee we samen de maatschappij vormen. Het maakt ons als mens complex en interessant. We zijn tot veel in staat, maar nog veel meer wanneer we kunnen zien hoe we zijn gevormd. Wat onze wortels zijn en aan wie we, ook al zijn we 40, 50 of 60 jaar, nog steeds loyaal zijn.

Zoals wij voortkomen uit een familiesysteem, komt onze huidige maatschappij voort uit een nog veel complexer systeem. Een systeem waar oorlogen en aanslagen hand in hand gaan met een steeds grotere groep mensen, die zien dat welvaart weinig met materialisme te maken heeft. Een systeem waarin het niet alleen belangrijk is wat je doet, maar ook wat je beweegredenen zijn. Het willen redden van de wereld zorgt voor maatschappelijke slachtoffers. Oorzaak en gevolg van ons handelen gaat verder dan aan de oppervlakte te zien is. De maatschappij heeft het nodig dat we meer zicht krijgen op onze eigen (familie)systemen en verbanden en dan kunnen wij realiseren dat we bewuster leven en ondernemen.

Fenna Janssens

Ruim 12 jaar geleden stapte ik voor het eerst bij de Driekant binnen. In mijn mantelpakje en als bankier bij de TriodosBank. Bankieren was boeiend totdat het niet meer bij me paste. Ik startte daarom in 2009 Vinca. In een heerlijke tuin op een rustgevende plek begeleid ik mensen die graag meer zichzelf willen zijn en minder stress willen ervaren.

Bij Vinca staan iemands wortels centraal: hoe ben jij gevormd vanuit jouw familiesysteem?  Als eerbetoon aan mijn eigen wortels en die van anderen is Stichting Wortel opgericht. Contact met je ouders en grootouders is voor de meeste kinderen heel normaal. Voor kinderen bij wie dat niet zo is, biedt Wortel op een praktische en natuurlijke manier mogelijkheden om die band te versterken. De Vinca-tuin is de eerste van hopelijk vele ontmoetingstuinen, waar dat kan.

www.vinca.nu