Raad van 21

Heidi Leenaarts

Het begint bij gelukkig zijn. De mens steeft van nature naar geluk en geluk (niet oppervlakkige geluksmomenten maar diep geluk) hangt nauw samen met je verbonden voelen.

Steeds duidelijker zien we in de westerse wereld dat individuele welvaart geen garantie biedt voor geluk. Wél zijn de materiële voorwaarden ervoor voldoende voorhanden. We zijn het aan onszelf én de wereld verplicht om beter te leren gelukkig te zijn met wat er is. Want als je je goed voelt, kun je meer voor je omgeving betekenen. Dan groeit het verlangen om je geluk (en een hoop andere dingen) te delen met anderen.

Een belangrijke opgave van onze tijd is om de taboes te doorbreken die nog rusten op vragen als:

Wat heeft de mensheid nodig om waardig en in harmonie te leven?
Hoe kunnen we onze systemen herinrichten zodat deze dienend zijn aan de mensheid en de natuur?
Hoe kan ik daar zelf heel praktisch aan bijdragen, op zo’n manier dat ik me er zelf ook goed bij voel?
Wat heeft de mens van binnen nodig om de (onvermijdelijke) uitdagingen van het leven aan te kunnen en om te buigen naar iets verrijkends?
Hoe verhouden we ons tot elkaar? Hoe kunnen we onze relaties (persoonlijk, professioneel en wereldwijd) voeden met meer liefde?
Wat vraagt dat van ons individuele en gezamenlijke vermogen tot luisteren, inleven en opzij zetten van ons ego? Hoe kan ik elke dag mezelf trainen om me daarin te ontwikkelen (al is het alleen al omdat ik me dan meer verbonden en dus gelukkiger voel)?
Hoe vind ik de moed om te durven stáán voor mijn eigen visie en idealen?

Het zijn dit soort vragen die om onze aandacht schreeuwen. Het zijn ook dit soort vragen die ons vaak een ongemakkelijk gevoel geven; in onze cultuur worden ze vaak als te filosofisch, groots en zweverig beschouwd. Ik zie echter een geleidelijke maar duidelijke verschuiving: steeds meer mensen (en ook organisaties en instanties) nemen dit soort vragen serieus.

Binnen onze coöperatie United Economy hebben we daar de term waardengedrevenheid voor. Binnen United Economy werken ondernemers samen vanuit het besef dat geld geen doel is maar een middel. Dan komt vanzelf de vraag op: ‘Wat is dan wél het doel?’. ‘Waar gaat het leven om?’ De opgave van onze tijd is níet om deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Het gaat er juist om ze te stellen, om erover in gesprek te gaan. En vervolgens, zoals Henk dat zo mooi aangeeft in de uitnodiging voor deze dag, zorgen dat onze oprechte motivaties en streven ook zichtbaar worden in de markt.

Die verschuiving die ik waarneem, gaat eigenlijk over bewustzijnsontwikkeling. In de verschillende betekenissen van het woord. Ieder heeft zijn eigen pad te gaan. Ieder bewandelt sowieso wel zijn eigen weg. Maar dat wordt leuker, verrassender, af en toe makkelijker en vooral ook rijker en liefdevoller als we elkaar vasthouden tijdens het wandelen.

In het kort betekent bovenstaande: stá voor jezelf, draag uit waar je in gelooft, luister … en luister en leef naar wat voelt als jouw rol in het grotere geheel.

Ik zal eerlijk bekennen dat ik mezelf steeds opnieuw moet herinneren aan het bovenstaande. Maar het werkt blijkbaar wel: ik merk dat er veel geluk en liefde stroomt in m’n leven en ik ervaar dat ik m’n rol vervul. Zo laten we met onze coöperatie United Economy in de praktijk zien hoe een ander geldsysteem kan werken (www.unitedeconomy.nl).

Ik voel me dan ook zeer verbonden met het thema van deze dag: Samen onderzoeken en doen!

CV Heidi Leenaarts:

Tot 2001 ben ik werkzaam geweest bij ING. Het werk altijd gecombineerd met opleidingen, o.a. modules bedrijfswetenschappen aan de Open Universiteit en Post HBO-opleiding NIVRA.

Daarna heb ik me een periode toegelegd op de zorg voor het gezin (vier kleine kinderen) in combinatie met studie Psychologie (Open Universiteit).
Sinds 2004 werkzaam als zelfstandige en van daaruit het netwerk Bron voor Leiders opgezet. Dit is een netwerk van ondernemers die met elkaar uitwisselen over hoe zij zich verhouden tot maatschappelijke vraagstukken.

Vanaf 2008 kwam daar een specifieke invalshoek bij, namelijk de rol van geld in de samenleving, met name hoe geld gecreëerd wordt en in omloop komt en hoe dat doorwerkt in het functioneren van de samenleving. Via studie en het doen van opdrachten voor opdrachtgevers, heb ik me dit thema steeds meer eigen gemaakt. Het netwerk Bron voor Leiders ontwikkelde zich qua inhoud geleidelijk door en heeft sinds 2014 de naam United Economy gekregen. United Economy richt zich op het verbinden van waardengedreven ondernemers en het zaken doen met circulair geld.

United Economy is verbonden aan United by Passion. United by Passion vormt voor mensen een inspiratiebron (middels bijeenkomsten en online inspiratie) om het leven bewust te leven.

www.unitedeconomy.nl