Raad van 21

Henk-Willem Laan

Wat is er nodig over 21 jaar?

Een kind met een beperking dat vandaag geboren wordt zal over 21 jaar volwassen zijn. Vandaag zegt hij of zij tegen jou: “Ik ben je VRIEND/VRIENDIN, als ik de kans krijg”. Over 21 jaar: “Ik ben je COLLEGA, als ik de kans krijg”. Voor die nieuwe generatie van kinderen met een beperking kunnen we het in 21 jaar mogelijk maken om volledig mee te kunnen doen, als we meer rekening met hen houden.

Wat moet er gebeuren? Er zijn zo’n 250.000 kinderen en jongeren met een beperking die nu vaak aan de zijlijn staan. Ze spelen niet mee in de speeltuin omdat die niet toegankelijk is voor hun rolstoel. Ze sporten bij speciale sportclubs, gaan naar speciale vakanties, en worden met speciale busjes vervoerd naar speciale crèches en scholen. Daardoor leren kinderen met en zonder handicap elkaar nauwelijks kennen. En worden kinderen met een handicap niet voorbereid op een zelfstandig leven in onze samenleving.
In 21 jaar moet het mogelijk zijn om deze kwart miljoen kinderen en jongeren niet meer op een zijspoor te zetten. Een samenleving die deze kinderen en jongeren insluit in plaats van uitsluit. Kinderen en jongeren met een handicap hebben het recht om mee te doen. Deelname aan de samenleving is geen gunst maar een mensenrecht. Dat is ook vastgelegd in het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap.

Hoe ziet dat er concreet dan uit? Alle (openbare) speelplekken zijn verplicht toegankelijk zodat kinderen met én zonder een beperking samen kunnen spelen. Kinderen met een handicap kunnen naar een gewone school kunnen als zij dat willen, met uiteraard de juiste ondersteuning en begeleiding voor kind en leerkracht. Het is aantrekkelijk voor werkgevers om jongeren met een beperking duurzaam aan te nemen.

Kortom, over 21 jaar sluiten we mensen met een handicap niet meer bij voorbaat uit, maar we kijken altijd naar wat ze wél kunnen. Wij gaan deze nieuwe generatie toch die kans geven?

www.alsikdekanskrijg.nl 

CV

Henk-Willem Laan is directeur/bestuurder van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). Hij is zelf ouder van een kind met een meervoudige beperking. Dankzij de steun van onze donateurs en vrijwilligers kan NSGK jaarlijks honderden projecten voor kinderen en jongeren met een handicap mogelijk maken. Bijzondere projecten die hen helpen zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te leven.

Henk-Willem: ‘Ik heb grote passie voor de missie van NSGK. Mijn hart ligt bij de doelgroep. Ik heb de overtuiging dat we met NSGK nog veel kunnen bereiken om kinderen en jongeren met een handicap gewoon te laten meedoen in onze samenleving.” 

www.nsgk.nl