Nieuws

Hoe een goed initiatief groeit

Titel schilderij Between the Lines, een tentoonstelling van Chiharu Shiota in Den Bosch

Fontein 21

Hoe een goed initiatief groeit

We willen de wereld met elkaar beter en mooier maken. Dat lees ik af uit de vele nieuwe initiatieven. De dagelijkse stroom van negatieve nieuwsgeluiden zou daarmee te maken kunnen hebben.  Zelf denk ik dat dit niet de echte reden is. Het kan misschien wel net dát duwtje geven om te kiezen voor wat je altijd al wilt doen en waar je in gelooft. Veel jongeren wachten niet langer af tot de overheid iets voor hen regelt. Het wordt steeds vanzelfsprekender dat we zelf met elkaar het initiatief nemen om goede dingen tot stand te brengen. En als het dan lukt, geeft dat een enorme kik om door te gaan!

Vroeg geleerd….

Mijn hele leven lang neem ik al initiatieven. Ik herinner me uit mijn vroege jeugdjaren dat ik al clubjes oprichtte. Later begon ik samen met kunstenaars een plaatselijke rebellenkrant. En nog weer later startte ik vele ondernemingen die een hoog gehalte aan idealen in zich dragen. Inmiddels ben ik gewend om een idee om te zetten in een actie en samen met anderen, nieuwe en het liefst nog onbetreden paden, te bewandelen. Daar geniet ik van. Maar, het lukt me niet altijd. Al zijn mijn intenties nog zo goed, het blijft spannend en vraagt steeds opnieuw lef.

Soms lukt het niet

Niet alle initiatieven gaan even snel of lukken goed. De reden waarom het één wel en de ander niet of minder snel aanslaat, is niet altijd even helder. Ongetwijfeld heeft het iets te maken met de juiste kennis en ervaring. Maar dat is niet het enige! De energie waarmee een initiatief wordt genomen, de verbondenheid met de tijdgeest en de drive om vol te houden zijn belangrijke doorslaggevende factoren. Dat durf ik te zeggen inmiddels als ervaringsdeskundige.

Hoe dan wel succes

Initiatieven die snel aanslaan hebben hun succes vaak te danken aan het focussen op het juiste moment. Dat is belangrijk om snel een groter volume te krijgen. Het vraagt echter veel van een initiatiefnemer om de verschillende aspecten te zien, doelen te combineren en op tijd de grotere meerwaarde te zien. Dat lukt niet iedereen. Daarnaast blijkt dat initiatieven die meer diversiteit in zich dragen en/of meerdere doelen tegelijk dienen, het veelal moeilijk hebben in hun groei. Toch verwacht ik dat de tijd langzamerhand rijp wordt voor mensen die sneller verbindingen kunnen leggen en op tijd kunnen herkennen dat het één niet zonder het ander kan bestaan. De kracht van een verandering die ertoe doet, zit namelijk in het meer en meer verbinden. Ik geloof erin dat we dat de komende 21 jaar nodig hebben.

Kracht van verbinden

Op deze website presenteren zich meer dan 10 initiatieven die allen werken aan maatschappelijke vernieuwing. Als elk initiatief zo’n 10% van hun aandacht geeft aan de andere initiatieven dan hebben we met elkaar 100% aandacht gecreëerd voor Fontein21. Of beter gezegd: samen zetten we de kracht van het verbinden neer. Zonder dat het aan kracht van je eigen initiatief inboet. Integendeel, dat wordt hierdoor veel krachtiger!

Ik geloof erin! Jij ook? 

Henk  Smit