Raad van 21

Leidy van der Aalst-Wolken

Leidy van der Aalst-Wolken

In Driekant herken ik me al jaren en het blijft een bon van inspiratie. Dat is wederzijds want mijn betrokkenheid bij Driekant dateert al vanaf de beginperiode toen ik door mijn werk  bij een subsidie aanvraag werd betrokken. Ook na mijn vertrek uit Zutphen is de band gebleven. Nu als voorzitter van Stichting Driekant Inspireert.

De kern van mijn betrokkenheid is dat bij Driekant vanuit verantwoord ondernemerschap in directe verbinding met mensen een bijdrage wordt geleverd aan de verduurzaming van onze samenleving. Dat klinkt heel groots maar juist door het kleinschalige karakter van Driekant wordt dit ‘grijpbaar’. Als wethouder Sociale Zaken, WMO, Onderwijs en Financiën in de voormalige gemeente Ubbergen had ik als motto ‘’verbinden en versterken”. Na mijn wethouderschap ben ik als bestuurder van meerdere organisaties, Coöperatie Windpower Nijmegen, de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen, de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen in Gelderland, de Buurderij in Overasselt en de Stichting Steunfonds Buurt en Klubhuiswerk Nijmegen gericht op duurzame verbindingen binnen maar vooral tussen organisaties. Het leren van elkaar en elkaar weten te vinden brengt mensen in beweging om het verschil te maken!

www.driekant.nl