Raad van 21

Marian van der Eijk

Ik pleit voor het zorg dragen voor alles wat leeft en wat we delen met elkaar. En dat begint bij de materie.

Ook onze ‘bezittingen’ zijn namelijk steeds makkelijker te delen met elkaar. We kunnen er bovenop zitten en het voor ons zelf houden maar experimenteren met delen is interessanter. Dat zorgt voor contact, verbreedt ervaringen en vergroot daarmee inzichten.

Nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid maakt dat we open zijn voor nieuwe ontwikkelingen die onze toekomst biedt. We kunnen ze onderzoeken of ze bijdragen aan een schoner leven in de breedste zin van het woord.

Schoonheid en zuiverheid op milieugebied en op betrokkenheid op sociaal vlak, daar gaat het om.

Elke keuze heeft consequenties voor de toekomst. Door steeds weer nieuwsgierig te zijn hoe een product tot stand is gekomen, wie het gemaakt heeft, welke footprint het heeft en of de keuze ons blij maakt, draag je bij aan een bewuste toekomst.

Ons zelf afvragen welk ‘ei’ het ‘goede ei’ is, is dus van belang. Kiezen voor het ‘goede ei’ lijkt simpel maar het ook doen en er consequent in zijn, wordt nu gevraagd.

Het gaat om keuzes maken, niet vanuit het drama wat achter het verhaal ligt maar gewoon, maar omdat zuiverheid ervoor zorgt dat al die mensen die aan een goed product meewerken tot en met de gebruiker er gelukkiger van worden.

Holistisch denken, van begin tot het eind, is naar mijn idee van groot belang voor een schone toekomst waar we trots op kunnen zijn.Het gaat namelijk over ónze wereld waar we in leven: de planeet van lucht , water , planten , dieren en mensen.  Geen enkel aspect kunnen we uitsluiten of verwaarlozen. Het gaat om balans tussen het gebruik en het herstellend vermogen. 

Daarom pleit ik voor het zorg dragen voor alles wat leeft en wat we delen met elkaar. En dat begint bij de materie (materie betekent moeder , de bouwsteen waaruit het universum is opgebouwd ).

Ook onze ‘bezittingen’ zijn namelijk steeds makkelijker te delen met elkaar. We kunnen er bovenop zitten en het voor ons zelf houden maar experimenteren met delen is interessanter. Dat zorgt voor contact, verbreedt ervaringen en vergroot daarmee inzichten. Delen helpt flexibel te zijn. Delen zorgt ervoor dat je rijker wordt. Je leert namelijk veel van elkaar en dat geeft meerwaarde.

Delen is ook: werkelijk geïnteresseerd zijn in de ander en echt luisteren naar elkaar. Dat is een kunst, zorgt voor integratie en voorkomt uitsluiting. Wij zijn allemaal wereldburgers en hebben de luxe van de keuze. Waar kies jij voor?

www.zeester.net

C.v. Marian van der Eijk (1955)

Getrouwd met Henk Smit

We hebben samen 4 kinderen en 7 kleinkinderen 

Opleiding Z. Verpleegkunde

Medewerker biologisch verdeelcentrum 

Medewerker boekwinkel gespecialiseerd in milieu en gezondheid

Lid woon- werkgemeenschap Bliksumbakkerij

Medewerker Michaelshoeve ,   Antroposofisch kinderinstituut.

Medeoprichter Driekant 

Opleiding Rebalancing, gericht op ontwikkeling en lichaam