Raad van 21

Marijn Bontje

Waarom moeilijk doen als het samen kan?”

Deze quote is natuurlijk niet willekeurig gekozen. Volgens mij is er de afgelopen jaren te veel moeilijk gedaan en te weinig samen. Organisaties en instellingen zijn enorm gegroeid, barsten van de regels en de procedures, praten óver mensen in plaats van mét mensen en zijn allemaal aan het vechten voor hun eigen bestaansrecht.

Ik denk er in de maatschappij de komende jaren de focus moet liggen op samen. Dat jongeren samen met instanties bedenken wat het beste is voor hen op het gebied van bijvoorbeeld vrije tijd en onderwijs. Dat ouderen wordt gevraagd wat hun behoefte eigenlijk is, in plaats van dat voor hen wordt bepaald hoe hun leven wordt ingevuld. Dat procedures niet leidend zijn, maar mensen. Dat er samen met die mensen wordt gekeken wat belangrijk is. Dat er wordt geluisterd náár elkaar in plaats van gedacht vóór elkaar. We hebben mensen nodig die verbindingen kunnen leggen, die over grenzen en kaders van organisaties heen durven stappen, die bereid zijn bestaande structuren te doorbreken en die tegen de stroom in durven zwemmen. Laten we met elkaar opstaan en het samen doen!

CV

In mijn werk ben ik altijd bezig met (het begeleiden van) de ontwikkeling van mensen,
meestal in groepsverband. Dat doe ik door middel van trainingen, het ontwikkelen van
opleidingen. Ik heb voor trainingsbureaus gewerkt, binnen een stichting voor verstandelijk gehandicapten en sinds vier jaar als zelfstandig ondernemer.  Ik werk met name binnen het sociaal domein, in diverse rollen, bijvoorbeeld die van trainer, adviseur, projectcoordinator of ontwikkelaar.

www.marijnbontje.nl