Raad van 21

Matthijs Bierman

“We moeten de oriëntatiekracht van geld blijvend inzetten voor positieve verandering”

Het probleem van onze tijd? Paul Gilding omschreef het kernachtig: “we kopen spullen die we niet nodig hebben, met geld dat we niet hebben, en al doende verwoesten we ons ecosysteem”. We zitten, in andere woorden, vastgeroest in gedrag waarin we onze eigen levens en onze aarde ondergeschikt maken aan financiële winsten. Als we doorgaan op de huidige weg, stevenen we af op een ecologisch en klimatologisch faillissement.

Wat wij als samenleving de komende jaren nodig hebben? We moeten ons nog meer bewust worden van de positieve verandering die we kunnen bewerkstelligen met onze eigen keuzes. Vaak zijn dit financiële beslissingen. Geld geeft dus kracht om richting te geven. Door groen te kopen en te investeren verduurzamen we de economie. Daarom werk ik bij een bank die is opgericht om het bewustzijn van de veranderkracht van geld te vergroten, om zo bij te dragen aan positieve verandering.

Het potentieel van geld om deze verandering te veroorzaken hebben we tot nu toe echter nog maar ten dele benut. Onze producten worden wellicht steeds groener, maar ons geld is dat nog niet. Waar belandt het geld nadat we het groen uitgegeven hebben? Grote kans dat het uiteindelijk geen duurzaamheid meer financiert. In het licht van de noodzaak de duurzaamheidsdoelstellingen te halen, is het daarom onontkoombaar dat we ook ons geld zelf gaan verduurzamen. Alleen zo maken we blijvende impact. Het is aan u en mij dit samen te realiseren.

Matthijs Bierman, directeur Triodos Bank Nederland

Matthijs (1964) werkt sinds 1996 bij Triodos Bank. Hij begon als relatiemanager in Nederland en maakte in 1999 de overstap naar Triodos Bank Engeland. Hij werkte daar eerst als relatiemanager biologische landbouw en voeding en werd later hoofd van de afdeling Zakelijke Relaties en plaatsvervangend directeur van de Engelse vestiging. In 2003 volgde zijn benoeming tot directeur van Triodos Bank Nederland. Werken voor een bank waar de veranderkracht van geld wordt ingezet voor positieve impact op de maatschappij, en tegelijkertijd een gezond financieel resultaat behalen, is zijn bron van inspiratie.

Voordat Matthijs bij Triodos Bank kwam werken, werkte hij als consultant in Brussel en als adviseur ontwikkelingssamenwerking in Botswana.

Matthijs heeft bedrijfskunde en rechten gestudeerd in Groningen.

www.triodos.nl