Raad van 21

Otto Munters

Wat de maatschappij nodig heeft is dat we leven en werken in harmonie met de natuur, vanuit onze innerlijke behoefte aan heelheid. Als vanzelf dienen zich daar tal van mogelijkheden toe aan.

Otto Munters, 22-08-1949

In 1969 begonnen met de Hobbitstee in Drenthe. Leef- en werkgemeenschap. Activiteiten o.a. kaarsenmakerij, b.d. tuinbouw, drukkerij en uitgifte van tijdschrift de Waterman. De Hobbitstee bestaat nog steeds en wordt momenteel bewoond door een aantal jonge gezinnen die bezig zijn met nieuwbouw en diverse ondernemingen.

www.dehobbitstee.org

In 1974 werd met crowdfunding avant la lettre, grond rondom de Hobbitstee aangekocht om uitbreiding mogelijk te maken. Dit leidde tot het idee om dit ook voor andere alternatieve projecten mogelijk te maken: de alternatieve bank. In samenwerking met o.a. De Kleine Aarde en Milieudefensie werd in 1978 Stichting MeMO opgericht (Mens- en Milieuvriendelijk Ondernemen). In die tijd werd in de Waterman veel geschreven over de ideeën van een alternatieve economie. Het MeMO beleggingsfonds heeft circa 10 jaar als een alternatieve bank gefunctioneerd.

In 1982 ontstond in Biddinghuizen leef- en werkgemeenschap Middenland, gehuisvest in een voormalig polderwerkerskamp. Hier begon ik mijn eigen bedrijf, adviesbureau de Eenhoorn, om de andere bewoners te helpen met de opzet van een eigen memobedrijf. Na enige tijd waren er een tiental ambachtelijke bedrijven ontstaan, een aantal daarvan bestaat nog steeds. 

Ruim 25 jaar heb ik vanuit mijn eigen bureau gewerkt, later gevestigd in Amsterdam onder de naam Eenhoorn Financieel Advies. Innovaties waren o.a. een groen pensioenfonds.

In de afgelopen jaren heb ik in mijn woonbuurt, Amsterdam Oud-West, een buurtblog en een kleine buurttuin opgericht. De motivatie daartoe was om de anonimiteit te verminderen en verloedering van de straat en een binnenterrein tegen te gaan. 

Kort geleden ben ik met mijn vrouw verhuisd naar Arnhem, waar we dichter bij onze kinderen en kleinkinderen wonen. 

Mijn motivatie ontstond vaak uit de behoefte om zo goed mogelijk in harmonie met de natuur te leven en te werken en de ideeën die daaruit voortkwamen. Als vanzelf ontstond meerdere malen in mijn leven “community” rondom mijn activiteiten. Anderen gaan meedoen omdat ze hetzelfde voelen en willen.