Initiatieven 2018

People of Tomorrow

Why

In onze ogen hecht de consument te veel waarde aan onnodige materialistische zaken en verliest zicht wat er écht toe doet. Veel wordt voor lief genomen met als gevolg dat onze oceanen overspoelen met afval, het klimaat wordt aangetast en moeder natuur wordt uitgebuit.

How

People of Tomorrow is een betekenisvolle onderneming die consument en producent wil laten realiseren en inzien hoe het wel moet of anders kan. Wij willen veranderingen tot stand brengen door middel van concept- en productontwikkeling, adviezen en ludieke campagnes in de voeding- en verpakking branche.

Missie

People of Tomorrow streeft ernaar om een zo’n schoon mogelijke wereld door te geven aan komende generaties. Wij willen veranderingen tot stand brengen door middel van concept- en productontwikkeling, adviezen en ludieke campagnes in de voeding- en verpakking branche.

Visie

People of Tomorrow wil aandacht voor toekomstige generaties. Het starten van een beweging in de juiste richting om de consument en producent te laten realiseren en inzien hoe het anders kan. Wij zien innovaties in de voeding- en verpakking branche als beste manier om bewustwording te creëren en zo de wereld een beetje te kunnen verbeteren.

Hopelijk kunnen wij u ook inspireren tijdens Fontein21.