Raad van 21

Pieter Parmentier

Wat de maatschappij nodig heeft, is dat iedereen ervan doordrongen raakt dat we deze wereld niet gekregen hebben van onze ouders maar te leen van onze (klein)kinderen. 

Dat we niet langer opmaken en verbruiken maar gebruiken. Dat we stoppen met vervuilen alsof de atmosfeer en de oceanen geschikt zijn om ons afval in te dumpen.

En het mooie is dat iedereen een kleine of grote bijdrage kan leveren aan een betere wereld en dat er in de afgelopen jaren al grote stappen in de goede richting gezet zijn. Met name in de bewustwording. 

Pieter Parmentier 
werkt vrijwel permanent aan een betere wereld voor z’n kleinkinderen. Dat lijkt heel ambitieus maar komt gewoon neer op een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door het organiseren van projecten, campagnes, TV programma’s, gastlessen en conferenties t.b.v. duurzame ontwikkeling. Daarbij richt hij zich op iedere relevante doelgroep en op onderwerpen die variëren van energiebesparing- en opwekking tot MVO, Fair Trade, circulaire economie, basisinkomen, inzameling e-waste, erfdelen, enz. 
Centraal staat het bevorderen van kennisuitwisseling.


Chairman ENF Foundation
www.rdo.nu/agenda 

www.linkedin.com/in/1parmentier