Initiatieven 2018

Sociale Economie

In Meppel gebeurt het al! Permacultuur Meppel heeft met haar openbare buurttuin en voedselbos een midden gecreëerd waar sociaal samenleven al heel gewoon is. We leven ‘omzien naar elkaar’, de buurttuin en het bos zijn plekken waar mensen zich thuis voelen, elkaar laagdrempelig ontmoeten en elkaar aanvullen en versterken.

We ontdekken dat geven onze ware natuur is en we delen in de overvloed. Binnen de sociale economie wordt ook ruimte geboden aan mensen die zich niet voelen passen in de huidige economie of erin vastlopen, ze vinden hun weg en plek in een sociale duurzame circulaire economie en samenleving. Onbenut potentieel, creatie- en innovatiekracht en talent komt tevoorschijn, krijgt de ruimte en wordt beschikbaar voor nieuwe economie. Iedereen doet ertoe, iedereen is welkom. De tuin en het bos zijn van iedereen, we zijn gelijk en ieder plukt er de vruchten van!

Sociaal kapitaal

‘We hoeven de menselijke natuur niet te veranderen, we hoeven haar alleen bloot te leggen’
(George Monbiot).

De tuin en het bos creëeren belangrijke sociale waarden als opbrengsten. Sociale cohesie draagt bij aan wederkerigheid en het verhogen van de informele zorg. Persoonlijke en bewustzijnsontwikkeling gebeurt.

Permacultuur Meppel als katalysator voor sociale economie en innovatie
Wij willen sociale economie bevorderen, meer bereikbaar maken en voor meer mensen mogelijk maken. In en rond Meppel en verder. We vinden het van essentieel belang de samenleving meer bewust te maken wat sociale economie inhoudt, betekent en hoe het bijdraagt aan het welzijn van mensen. Permacultuur Meppel wil hierin de katalysator en inspirerend voorbeeld zijn.

Circulair geld en Vrij geld

In de huidige euro-economie noemen we al ‘het goede’ wat gebeurt vrijwilligerswerk. Terwijl het de economie en samenleving dient met onmiskenbare waarde. Samen met St. Essence Lab, Permacultuur Meppel en de samenleving onderzoeken we nu hoe circulair geld en vrij geld sociale economie kan verrijken. Kernwaarden zijn: welzijn in plaats van welvaart, wederzijds belang, vertrouwen in plaats van controle, bewust worden, bijdragen aan, verbinden en vertrouwen.

Laten we sociale economie verbinden en verrijken met Circulair geld en Vrij geld zodat we blijvend kunnen bijdragen aan People, Planet, Profit en meer mensen kunnen meedoen aan sociale economie! Denk, werk, inspireer en innoveer je mee?

https://www.facebook.com/PermacultuurMeppel/?ref=bookmarks