Initiatieven 2018

Stichting Wortel

Ontmoetingen tussen kinderen en hun ouders zijn niet altijd vanzelfsprekend. Stichting Wortel is opgericht om natuurlijke plekken te creëren voor ontmoeting.

We weten dat de relaties van een kind met zijn ouders bepalend zijn voor de relaties die het aangaat in zijn latere leven. Vanuit het idee dat natuur een belangrijke bijdrage kan leveren aan ontspanning en hiermee aan het opbouwen van goede herinneringen verbinden we natuur en ontmoeten met elkaar in de WORTELtuin. Deze WORTELtuin is een plek in de natuur waar je rustig wordt. Waar je samen met je vader of moeder wordt aangezet om wat te doen en creatief te zijn. Waar bloemen en dieren vrolijkheid ontlokken. Of je kunnen troosten. Waar je geen rekening hoeft te houden met andere bezoekers. Waar ruimte is voor jou als kind met al je angst, verdriet, loyaliteit en speelsheid. Waar je kind mag zijn en je vader of moeder, ouder mag zijn. Deze WORTELtuinen willen we als Stichting uitrollen over heel Nederland.

Lees verder op onze website.