Raad van 21

Willem Lageweg

Wat de maatschappij de komende 21 jaar nodig heeft is het internaliseren van externe kosten en baten in de marktprijs.

Nu worden veel maatschappelijke kosten niet in de prijs meegenomen. Denk aan kosten van milieuvervuiling en ongezonde voeding. Door deze kosten wel in de prijs te gaan verwerken krijgen schone en gezonde producten een eerlijke kans en kunnen de Sustainable Development Goals ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Profiel Willem Lageweg

Willem Lageweg is een allround bestuurder en expert op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en transities. ‘Be the change you want to see in the world’ is mijn persoonlijke motto.

Als mede oprichter van MVO Nederland was hij van 2006-2016 directeur van dit grootste MVO netwerk van Europa. Sindsdien is hij kwartiermaker van de nationale transitiecoalitie voedsel.

Als bestuurder/toezichthouder is hij o.a. actief bij Triodos, Louis Bolk Instituut (duurzame landbouw), Institute Positive Health (positieve gezondheid) en Close the Gap (ICT en development in Afrika).

Voorts is hij mede oprichter van het Platform Integriteit en Bedrijfsethiek. Ook is hij als oprichter van Sustainable and Inclusive Businessnetwork Kenya actief bij het bevorderen van MVO en duurzame ontwikkeling in Kenia.

Platform Integriteit en Bedrijfsethiek: www.reflectietafel.nl

Institute Positive Health: www.ipositivehealth.com

Sustainable and Inclusive Business Kenya: www.sibkenya.com

Close the Gap: www.close-the-gap.org